logo圖片

網站地圖

字級設定


 現在位置:  首頁 / 最新消息 Hot News 
學校公告-公館國中75校慶進場影片連結
首頁 列表 開新視窗 前往友善列印頁面
點擊 複製連結 開新視窗 分享至Facebook平台 開新視窗 分享至LINE 開新視窗 分享至twitter平台

裁判組 https://youtu.be/bTev2wGyXzk
701 https://youtu.be/HTTRKLXcbMM
702 https://youtu.be/KakUhbhKoWo
703 https://youtu.be/hLmccWC4uIQ
704 https://youtu.be/VBPVdn4jeY0
705 https://youtu.be/eNeamO8jkhI
706 https://youtu.be/OVRp-bI37mg
707 https://youtu.be/OTBlazTRmY0
708 https://youtu.be/PdsXafdwaQw
709 https://youtu.be/BebiTnLYC7M

801 https://youtu.be/qmTKDZo3u2M
802 https://youtu.be/GpkpF3-25P0
803 https://youtu.be/jfsqGgujVRo
804 https://youtu.be/oNY3i6SHUFg
805 https://youtu.be/7XrnytBAcug
806 https://youtu.be/myYtAVWvHUs
807 https://youtu.be/yMr6rQnORFk
808 https://youtu.be/yMr6rQnORFk
809 https://youtu.be/jksli_jdjzI

901 https://youtu.be/UeTKLzOkQHg
902 https://youtu.be/h8fn1IILjhY
903 https://youtu.be/PseUWoXicf4
904 https://youtu.be/t6ixogDzRpg
905 https://youtu.be/EYr2rPntJqU
906 https://youtu.be/Dgj-eC7Dt5g
907 https://youtu.be/74sM9cDUfMg
908 https://youtu.be/latXczqbex0
909 https://youtu.be/CUdL411LiD0
發布時間: 2021-11-12 12:54:58
發布單位: 公館國中教務處


校址:36350苗栗縣公館鄉館中村大同路3號

School Address: No. 3, Datong Road, Guanzhong Village, Gongguan Township, Miaoli County 36350

電話 Phone:037-222729
傳真 Fax:037-230466
最後更新時間:2021-11-27
回頂端